Affärsutveckling

Har ni för mycket att göra och behöver anställa men saknar resurser?


Det som behövs är troligen en översyn av era rutiner. Det finns två viktiga saker att nogrannt annalysera, det ena är det som tar mycket tid i anspråk och det andra är det som tar mycket energi i anspråk. Dessa två punkter angriper vi med enkla lösningar som ofta involverar beprövade tekniska hjälpmedel.

Card image cap

Analys av rutiner

Först görs en nogrann analys av nuläget.

Tillsammans utforskar vi sedan vad som stjäl tid och vad som stjäl energi.

Vi definierar de olika områden som kan bearbetas tydligt och katogiresarar dem efter tidsvinst och energi vinst.

Card image cap

Efektiviserings konsultation

Efter en tydlig analys hjälper jag er praktiskt i hur ni skall lösa de områden ni önskar effektivisera.

Det kan innebära rekommendationer av inköp av tjänster/mjukvara/hårdvara till nya rutiner som inkluderar tydliga processbeskrivningar.

Card image cap

Skräddarsydd webblösning

Ett smart val om det ger stora tidsvinster eller om en skräddarsydd lösning krävs för tillväxt.

Mindre projekt hanterar jag själv då jag utöver Solution Architect även är fullstack utvecklare i .NET core 5.0. Vid större projekt anlitas externa sammarbetspartners men då ansvarar jag personligen för projektet.