Lönsam effektivisering

Tillsammans undersöker vi hur ni arbetar och vad som stjäl mest tid och energi, dels genom intervjuer men även genom fysiskt besök...

Strategiska arbetssätt

Efter nogrann analys plannerar vi för vad som kan förbättras och hur det ska implementeras...

Rätt uttnytjad
teknik

Ofta kan mindre investeringar i teknisk utrustning införskaffas, telefonväxel, CRM-system, ny eller modifierad webbsida.

Picture of Mikael Rydergren
Mikael Rydergren

Mikael Rydergrens profile at LinkedIn

Projekt

Nedan har ni några aktiva projekt som är tillgängliga online för allmänheten, självklart har jag många fler projekt men de är inte publika.
Divershotspot - Your personal scuba page

Kognitiva PT - Din KBT-terapeut i Stockholm
Easy Cyprus Holiday

Ett lönsammare företag

Mitt mål är att hjälpa er arbeta smartare genom att utnyttja tekniken på rätt sätt. Många företag vill men kan inte expandera, de sitter fast i en ond cirkel.

Det är vanligt i små till medelstora företag att fastna i ett moment 22. Att ha för mycket att göra och samtidigt inte ha råd att anställa. Alla företag kan bli effektivare, faktum är att de flesta mindre företagen kan effektivisera bort ca 1/3 av arbetstiden med rätt teknik och arbetsätt.

Effektivisering ett lönsamt tankesätt

Det finns olika nivåer på effektivisering, den lägsta nivån handlar om att göra samma sak som nu fast lite smartare och lite snabbare. Nästa nivå handlar om att revidera era arbetsmetoder och göra vissa saker på ett helt annat sätt. Den högsta nivån handlar om att sluta göra vissa saker helt för att fokusera på kärnverksamheten.

Arbeta strategiskt och spara tid

Med rätt rutiner på plats går arbetet snabbare samtidigt som det blir färre fel. Ordning och reda tillsammans med ett CRM system, kanske t.o.m. kopplat till er webbsidas. Det finns många olika tekniska lösningar som gör jobbet både roligare och enklare. Olika verksamheter har självklart nytta av olika strategier och lösningar, låt mig guida er.

Låt tekniken arbeta för dig

Att ha ordning på kunder och leverantörer kan spara mycket tid, speciellt om ni är flera som behöver komma åt informationen. Tidigare var CRM system (customer relationship manager) dyra och komplicerade. Smarta telefonväxlar var tidigare extremt dyra och komplicerade, nu räcker det med en mobiltelefon för en avancerad växel. Jag ser till så att tekniken hjälper inte stjälper.

Vad gör ni för att ligga före konkurrenterna

Mitt jobb är att hjälpa er fokusera på det som är viktigt, kunden.

Om ni kan fokusera er tid och energi på fler nöjda kunder har jag lyckats. Jag har erfarenhet från både försäljning och kundtjänst till konsultverksamheter och IT-bolag, t.om. dragracing och dykning.